De covid-19 crisis. Niemand kan de economische impact nog overzien. Wat we wel weten is dat de economie en met name het MKB tot “nader order” tot stilstand is geroepen en/of vanuit bedrijfsmatig oogpunt heeft moeten besluiten tot stilstand te komen.

Maar het is niet zoals in 2008, u herinnert zich die wellicht nog, die financiële crisis, kort door de bocht gezegd: veroorzaakt door de banken in de hele wereld. Met veel hang- en trekwerk werden de banken overeind gehouden door de centrale banken. De jaren erna zorgde de Europese Centrale Bank, maar ook die in Amerika en in het Oosten, met veel financiële injecties voor een enorme steun aan hun economieën. Er werd bezuinigd, hervormd, gespaard. We konden nog steeds doen wat we wilden, wereldwijd.…

Maar dan wordt het 2020.

Een virus uit China, op zijn reis begonnen op 31 december 2019.
En het is serieus en ongekend. De wereldeconomie dreigt stil te vallen…

De overheden grijpen in en de centrale banken schieten met heel groot geschut te hulp. De banken schieten van kleur, krijgen de kans om hun gezicht te verbeteren. Zij krijgen veel middelen ter beschikking om ondernemend Nederland te helpen overleven. Met kredietverlening. Op voorwaarden. En op een laagdrempelige manier, werd gezegd….

Wij zien echter een andere ontwikkeling.

Er wordt gevraagd naar cijfers over uw verleden, natuurlijk.
Maar ook wat u van de rest van 2020 verwacht.
En belangrijk: wat verwacht u per maand in 2020 aan kasgeld nodig te hebben?
En laat deze cijfers beoordelen door een onafhankelijke derde persoon….

Taco Hendriksz (Baeknet) en Paul Jansen (Planning Vision) slaan de handen ineen.
Zij zijn deze derde persoon voor u. Onze ruime ervaring met familie- en MKB bedrijven stellen
ons in staat om u snel en direct bij te staan bij uw financieringsaanvraag.

  • Wij leveren een model met de historische gegevens vanaf 2017;
  • De balans en verlies- en winstrekening worden hieraan gekoppeld;
  • Wij leveren een liquiditeitsprognose per maand voor de maanden april-dec 2020;
  • Wij geven een onafhankelijke toelichting op de cijfers.

Met een bewezen effectief model kunnen wij voor u binnen 1 week de aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie en onze laagdrempelige tarifering op  www.hulpbijfinancieringsaanvraag.nl
Deze website is in no time ontwikkeld door Marleen Bosch, www.marleenbosch.nl/design/
Super bedankt!

Alleen samen komen we hier doorheen, wij staan voor u klaar!

Taco Hendriksz 06 46 43 43 01                                Paul Jansen  06 46 18 94 06