Elke eerste maandagavond van de maand is een podcast van deze financiele huisarts te beluisteren.

Op Westbusiness Radio, tussen 19.00 en 20.00 uur.

De onderstaande podcast is van maandag 4 november 2019

In mijn praktijk als financiële huisarts spreek ik ook mensen die naar een volgende eigen woning willen verhuizen.
Ik reken dan hun eerst hele financiële positie door en stel uiteraard de juiste vragen.
Want iedere situatie is immers uniek, iedereen heeft een eigen leefstijl.

Steeds vaker kom ik ook private lease tegen.
Zo sprak ik Maarten onlangs. Hij vertelde mij trots dat hij sinds kort in een nieuwe auto rijdt voor een vast bedrag per maand.
Hij had berekend dat hij met private lease zelfs goedkoper uit was in vergelijking met het kopen van een auto.

Ik vertelde hem dat Private lease ook een aantal nadelen kent.
Maarten was namelijk niet op de hoogte van de impact van zijn private leasecontract op de maximale hypotheekverstrekking.
Dat was voor hem een koude douche.

Maarten zal niet de enige zijn met een private leasecontract.
Het aantal private leasecontracten is de laatste jaren enorm gegroeid. Het aantal van dergelijke contracten lag eind 2018 boven de 150.000. Met een maandlast van tussen de €200 en €300.

Terug naar Maarten. Ik laat u de impact van een leasecontract zien aan de hand zijn situatie.

Eerst de situatie zonder private leasecontract.
Maarten (hij is 45 jaar) heeft een bruto jaarinkomen van €40.000.
Hij heeft geen leningen of andere verplichtingen die zijn maximale leencapaciteit beperken.
Hij kan op basis van zijn inkomen een hypotheek krijgen van afgerond €185.000 bij
een rente van 10 jaar vast tegen 1,63%.

Nu heeft Maarten wel eerder een private leasecontract afgesloten.
Hij leaset een Volkswagen Polo gedurende 60 maanden waarmee hij 10.000 km per jaar gaat rijden. Hiervoor betaalt hij €284 per maand. De totale lening bedraagt nu 60 maanden x €284 = €17.000.
Hiervan wordt 65%, dat is €11.000, meegenomen als lening en 35% als onderhoudskosten.
Van de lening van €11.000, wordt 2% in mindering gebracht op de maximale maandelijkse financieringscapaciteit.

Wanneer ik rekening houd met het private leasecontract wordt de maximale hypothecaire lening van Maarten (afgerond) € 122.000.

Maarten kan dus bijna €63.000 (€185.000 -/- €122.000) minder hypotheek krijgen!
Inderdaad een koude douche voor hem.

Nu ervaart Maarten de consequenties van de maandlast van zijn private leasecontract. Hij gaat onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om het leasecontract ‘open te breken’. Ik heb hem gezegd dat hier mogelijk hoge kosten aan verbonden zijn die ook afhankelijk zijn van de restantduur van zijn contract.

Voor Maarten is mijn advisering net te laat gekomen. Maar een volgende eigen woning staat nog steeds hoog boven aan zijn wensenlijstje. Hij vraagt mij met hem te gaan berekenen wat zijn leefstijl eigenlijk kost.

En zo gaat Maarten met mij kijken naar andere, in zijn persoonlijke leefstijl passende mogelijkheden om toch te kunnen verhuizen naar een volgende eigen woning. Een mogelijkheid kan zijn een aanvulling vanuit zijn familie.
Daar zal mijn volgende podcast over gaan.

 

 

Nederlanders zijn financieel grieperig. De cijfers spreken voor zich. Uit een onderzoek van Allianz (2017) blijkt dat volwassenen te weinig kennis hebben van financiële producten. En dus de financiële risico’s niet goed inschatten. We weten allemaal hoe dit komt.

De communicatie door financiële specialisten is nodeloos ingewikkeld. Vaak raken we het overzicht kwijt. En toch nemen we belangrijke financiële beslissingen die een enorme impact kunnen hebben op ons besteedbaar inkomen. Dat zorgt voor financiële stress en hierdoor worden we financieel grieperig.

De pijn is groot. We geven een flinke som geld uit aan financiële producten die niet in onze situatie passend zijn of een slecht rendement maken. Een stevige som geld waar we ook een hoop andere leuke en nuttige dingen mee zouden kunnen doen.

Maar er is ook goed nieuws. Financiële ongezondheid en de daarmee samenhangende kosten zijn voor een belangrijk deel vermijdbaar als we andere keuzes zouden maken. Als individu, als samenleving en als financiële wereld. Onze eigen financiële leefstijl als uitgangspunt nemen, kost minder lijden en euro’s, als we serieus werk maken van een juiste diagnose, een passend financieel behandelplan en de juiste recepten om te leven zoals we willen,.

Een klein, maar groeiend aantal financiële huisartsen laat zien dat het kan: geen producten maar een passend recept en jaar in jaar uit monitoren. Anders gezegd: @andersadviseren. Ze zetten uw financiële leefstijl in als medicijn om weer financiële rust te krijgen,

In de praktijk zien financiële huisartsen aansprekende voorbeelden. Wat te denken van de psychiater die al jarenlang geen overzicht had van zijn eigen financiële positie, daar erg behoefte aan had en nu na twee jaar monitoren een levensbelangrijk besluit neemt, waarbij de financiële rust een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Of het oudere ondernemersechtpaar dat zich afvroeg of ze nog wel in hun eigen woning konden blijven wonen, ook over vijftien jaar na nu. Financieel overzicht en inzicht leidde tot uitzicht en dus financiële rust. Nee, niet door ingewikkelde producten, maar door simpelweg heel gericht een eerst diagnose uit te voeren, met het juiste recept te behandelen en jaar in jaar uit te monitoren.

Nederland is er klaar voor. De eigen financiële leefstijl als medicijn staat volop in de belangstelling van financiële huisartsen. In het belang van vermogensbeheerders, accountants en niet in de laatste plaats van de grieperige klanten. Steeds meer mensen nemen regie over hun eigen financiën. Zij nemen geen genoegen met elk jaar een financieel kwaaltje erbij. Zij willen hun financiële positie omkeren.

Een aantal financiële pioniers loopt voorop. Zoals de financiële huisarts van Planning Vision in Oegstgeest. Met het hele land als werkterrein. Passende recepten zijn ook speerpunt van Planning Vision. Advies op basis van netto besteedbaar inkomen, met het vermogen als middel. Gewoon met gezond verstand en oprecht met u in gesprek blijven.

En ook voor financiële huisartsen is de stap niet groot. Met een financieel behandelplan in de hand wordt de klant begeleid naar bijvoorbeeld de vermogensbeheerder, naar de fiscalist, naar de notaris. Of naar de bank mét een plan, dat voelt misschien nog wat onwennig, maar past bij de nuchtere inslag van deze financiële huisarts.

De Nederlandse financiële sector is er nog niet op ingericht. In opleidingen valt een wereld te winnen. De meeste studenten krijgen nog geen opleiding tot financiële huisarts. Ze worden volop onderwezen in bijvoorbeeld het adviseren van financiële producten en fiscale constructies, maar het eerste producten-afbouwprotocol moet nog uitgevonden worden.

En het kan anders. Als we maar willen. Het perspectief is wenkend, de bereidheid is er en de kennis is voldoende om mee aan de slag te gaan. De kunst is het te gaan doen. Over 5 tot 10 jaar zullen we het volstrekt normaal vinden dat uw financiële leefstijl als medicijn de eerste keus behandeling is bij tal van chronische financiële aandoeningen. Laten we hier als Nederland ook koploper in worden en er ons voordeel mee doen. Voor het individu en de samenleving, voor onze financiële rust en onze gezondheid.

Uw eigen financiele leefstijl als medicijn heeft de toekomst.

Wilt u een eerste Quick Scan? Ervaar het unieke 5 stappenplan van Planning Vision, financiele huisarts,

mail naar [email protected], of bel 0646189406 of skype naar paul.jansen62

 

 

U heeft een degelijk opgebouwde huisartsenpraktijk en u bent inmiddels tegen de 60. Wat zal de overdracht van mijn praktijk gaan opbrengen? Eerst maar eens een koper vinden. Hierbij kan Alexandré Finance vast aan meewerken. In privé heeft u een bescheiden vermogen opgebouwd. Maar de verkoopopbrengst zorgt voor het echte goede oude dag, zonder financiële zorgen. Toch?

Opbrengst praktijkverkoop vaak onvoldoende

Helaas voor u is de waarheid minder voorspoedig. Een klein vermogen in privé heeft u wellicht, maar zonder aanvullende pensioeninkomsten, kunt u uw levensstijl niet voortzetten. Objectief en waardevol advies bij de verkoop van uw praktijk is in uw eigen belang. Zo zorgt u voor extra financiële ruimte. Hoedt u voor adviseurs die uw praktijk lager waarderen dan de inzet die het u gekost heeft. Uw praktijk gaat voor een veel te lage prijs naar degene die uw praktijk wil overnemen. Uw jarenlange inspanningen, uw zorgvuldig opgebouwde patiëntenbestand, deze worden niet tegen een passende opbrengst gewaardeerd.

Dag, onbezorgde oudedag

Financiële zorgen zijn na de verkoop nog niet verdwenen. Doorwerken dan maar, bijvoorbeeld met waarnemen? U kunt dan uw woonlasten nog dragen, maar voor leuke dingen met bijvoorbeeld de kleinkinderen doen, is er niet bij. Dag, onbezorgde oudedag!

Plan uw financiën op tijd!          

Nu beginnen met het inzicht krijgen van uw pensioen en vermogen. Denk aan het aflossen van de hypotheek, welke verzekeringen heeft u allemaal afgesloten? Zorg ervoor dat niet alleen uw praktijk uw oudedagsvoorziening is. Maar hoe pakt u dit aan?

Advies met nieuw inzicht

Zoals gezegd werk ik, Paul Jansen, als extern adviseur samen met Alexandré Finance. Als financiële huisarts houd ik uw financiële situatie tegen het licht en bied u nieuwe inzichten. Uw financiële situatie van dit moment bekijken, daar waar nodig is ‘oplappen’ en herstellen, vandaar de passende term financiële huisarts.

De expert op het gebied van financiële planning met een objectieve insteek. Gebaseerd op uw persoonlijke leefstijl. Rekening houdend met uw wensen. Eerst een kop koffie om kennis te maken. Dan een quick scan: u krijgt een helder beeld hoe het nu is. Daarna een financieel behandelplan met hierin verwerkt uw wensen en doelstellingen en advies op maat. Een financieel behandelplan geeft dan inzicht + overzicht = uitzicht. Zo zorgt u voor een mooie oudedag en kunt u de dingen blijven doen die passen bij uw eigen leefstijl, zonder de angst om ooit zonder geld te komen te zitten. Dat heet financiële rust.

Bel of mail gerust eens voor een eerste kennismaking.

www.planningvision.nl

Endegeesterstraatweg 9

2342 AJ Oegstgeest

[email protected]

06 46189406

Een deel van mijn taak als financiële huisarts van Planning Vision is het begeleiden van Jeroen bij financiële beslissingen in privé. De consultant van TeamConsult adviseert op alle terreinen van zijn onderneming en als ondernemer. Jeroen vindt het belangrijk om de juiste keuze te maken. Hij huurde al jaren een appartement. Maar, net als de rest van Nederland, kreeg hij mee dat de hypotheekrente erg laag is. Een hele gunstige tijd om te kopen dus! Jeroen wilde snel handelen.

Een oorzaak van het slechte pensioen van Jeroen
Ik snap Jeroen heel goed. Het is op dat moment ook belangrijk om zekerheid te krijgen over de hypotheek. Dus, hij kocht het huis. Jeroen is blij, want hij heeft direct resultaat en het bezorgt hem een direct geluksgevoel. Hij wordt mentaal ‘beloond’. En dat is misschien wel de belangrijkste oorzaak van het slechte pensioen dat hij opbouwt.

Stoppen met zijn onderneming ligt nog zó ver in de toekomst voor Jeroen, dat hij daar geen gevoel bij heeft. Uit neurologisch onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat het brein van jongeren geen onderscheid maakt tussen de ouderen (die ze zelf ooit worden) en volstrekte vreemden. Als ze dachten aan ‘sparen voor als ik oud ben’, vertoonden ze dezelfde hersenreactie als bij de gedachte ‘geld geven aan een onbekende’. De juiste keuzes maken voor de korte termijn doet Jeroen dus wel. Maar nú extra sparen voor zijn oude dag levert eerder een gevoel van straf op dan een gevoel van beloning.

Wat is het gevolg?
Door niets te doen verdwijnt het probleem natuurlijk niet. Het pensioenprobleem van Jeroen groeit met het jaar. Elk jaar dat hij minder heeft om op te bouwen, wordt het duurder om zijn pensioen goed te regelen. Ik leg dit graag simpel uit.

Stel je kunt €100 missen en wilt dit voor 10 of 20 jaar wegzetten. Je jaarlijkse opbrengst is 2% in beide gevallen.

Heb je meer na 10 jaar of na 20 jaar?

Wat een simpele vraag. Ik hoor het je denken. Het antwoord is natuurlijk 20 jaar. Na 10 jaar ontvang je €122 en na 20 jaar krijg je €149. Aanmerkelijk meer dus.

Maar, stel dat je het bedrag dat je na 20 jaar opbouwt al na 10 jaar wilt ontvangen. Wat moet je doen?

Je hebt twee oplossingen. Als eerste kun je een hoger rendement nastreven. De tweede oplossing is dat je meer (dan €100) kunt inleggen.

Het probleem met de eerste oplossing is dat een hoger rendement meer risico betekent. Je moet in dit voorbeeld je rendement verdubbelen naar 4,09% om hetzelfde bedrag te bereiken. Dit kan nadelig uitpakken op korte termijn. Want meer risico betekent meer schommeling van je rendement.

De tweede oplossing is makkelijker, maar kost je wel veel meer geld dan die €100. Je moet 22% meer inleggen (€122) om hetzelfde te bereiken.

Hoe minder tijd je hebt om pensioen op te bouwen, hoe drastischer de oplossingen natuurlijk (moeten) worden.

De oplossing
Ik probeer Jeroen stil te laten staan bij zijn toekomst. Uit onderzoek blijkt dat drie op de vijf Nederlanders geen geld opzij zetten voor hun pensioen. Daarnaast schatten de huidige dertigers hun pensioen nogal verkeerd in. Ze denken dat ze op hun 69e al met pensioen kunnen gaan, terwijl dit waarschijnlijk op hun 71e gaat zijn. Mijn taak als financiële huisarts is om Jeroen te helpen. Niet alleen nu, maar juist ook later. Ik weet zeker dat Jeroen een onbezorgde oude dag wil hebben. Hij moet er dan wel wat voor doen!

Maar er is goed nieuws. Want als je er mee aan de slag gaat kun je prima de mogelijke tekorten opvullen. Want ik bespreek niet alleen pensioen, maar ook zorguitgaven, de mogelijke studie van de kinderen en allerlei andere omstandigheden die zich kunnen voordoen. Met een financieel behandelplan laat je niets aan het toeval over. Je weet wat je te besteden hebt. Nu, maar ook later!

Jeroen is inmiddels serieus geworden over zijn toekomst. Dat gun ik hem van harte. Ik werk overigens alleen samen met mensen die hun (financiële) toekomst serieus nemen. Hen kan ik namelijk pas écht goed helpen.

Wil je weten of je er in privé en/of zakelijk goed voorstaat? Nu en in de toekomst? Neem vrijblijvend contact met ons op. Met de financiële huisarts van Planning Vision? Of met Teamconsult? Mail dan naar [email protected] en/of naar [email protected] .

Paul Jansen                                                                   Piet Wessels

Financiële huisarts bij Planning Vision                   Consultant bij TeamConsult

Oegstgeest                                                                    Oegstgeest

06 46 18 94 06                                                             06 47136318

De eenzame ondernemer

Ondernemen is vaak eenzaam. Met wie deel je je ideeën? Met wie deel je je zorgen? Zowel voor je bedrijf als voor je persoonlijke ambities en situatie. Intern vind je niet altijd de goede sparringpartners en met collega-ondernemers deel je ook niet alles.

Ondernemers worden geacht visie te hebben, altijd de kartrekker te zijn, verantwoordelijkheid te nemen, knopen door te hakken. Maar tegelijkertijd zijn ondernemers ook gewoon mensen. Mensen met zorgen en onzekerheden. Iedereen kijkt naar hen: de organisatie, de bank, leveranciers, klanten, collega-ondernemers…. En iedereen zoekt naar antwoorden en beslissingen van de ondernemer. Gelukkit zijn ondernemers niet voor niets ondernemer geworden: ze bruisen van de ideeën en zien overal kansen. Maar ook ondernemers hebben behoefte om te klankborden.

Een goed klankbord neemt het stuur niet over, maar stelt de juiste kritische vragen. Vragen die management, personeel, zakenvrienden, accountant, bank etc. vaak niet durven te stellen.

Een raad van commissarissen is niet voor iedere onderneming geschikt. En ook een raad van advies (RvC light) vinden ondernemers maar gedoe.

Maar probeer dan een adviseur te vinden die op strategisch niveau mee kan praten en oog heeft voor de onderneming, maar ook voor de ondernemer.

Voorbeeld: past de onderneming nog bij de ondernemer? Heeft de ondernemer nog plezier in het ondernemer of voelt hij/zij zich meer een manager en gebonden door het keurslijf van de onderneming dat in de loop der jaren ontstaan is?

Al 17 jaar spar ik op strategisch niveau met ondernemers: over hun bedrijf, maar ook over hun persoonlijke ambities. Ik hanteer hierbij een aantal filosofieën, zoals eerst het doel dan de route, de lifecycle van bedrijven, de ROE en focus. Onderwerpen welke ik in toekomstige bijdragen verder zal toelichten.

Sinds kort werk ik samen met Paul Jansen, financiële huisarts bij Planning Vision. Hij kijkt met de ondernemer naar de financiële privé situatie: als financiële huisarts zorgt hij weer voor financiële rust voor de ondernemer die voor een financiële beslissing staat, Eerst een diagnose van de huidige financiële positie en rekening houdend met de eigen lifestyle van de ondernemer. Dan een behandelplan waarbij het netto besteedbare inkomen het meest belangrijke medicijn is voor de financiële rust. Jaarlijks wordt de financiële positie gemonitord en waar nodig bijgesteld naar de nieuwe wensen.

Persoonlijk kennismaken met de adviseur van Team Consult of de financiële huisarts van Planning Vision? Mail dan naar [email protected] en/of naar  [email protected].

Piet Wessels                                                                 Paul Jansen

Adviseur bij Team Consult                                        Financiële huisarts bij Planning Vision

Oegstgeest                                                                    Oegstgeest

06 – 47 13 63 18                                                           06 – 46 18 94 06

Planning Vision en Alexandré adviseren bij Masterclasses ‘met vernieuwend inzicht naar financiële rust’ voor zorgverleners

In samenwerking met Paul Jansen, Financiële huisarts bij Planning Vision, adviseert Alexandré op 20 maart bij de masterclass over praktijkovernames. De masterclasses zijn een initiatief van Planning Vision en vinden plaats op landgoed Trompenburg in ’s-Gravenland en zijn bedoeld voor leden van het INVK (Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht) die ‘financiële rust’ willen in hun eigen onderneming of leven. Rust die tot stand komt als de ondernemer inzicht krijgt in de invloed van (gedrags)verandering op hun financiële gezondheid.  Financiële gezondheid is slechts een momentopname, die onderhevig is aan veranderingen (inkomen, persoonlijke situatie, regelgeving etc). Zonder monitoring van de financiële positie kunnen ontwikkelingen de situatie behoorlijk veranderen.

Financiële rust bij praktijkovernames

Alexandré geeft als specialist bij praktijkovernames advies over veranderingen in uw financiële situatie bij ver- of aankoop van een praktijk.  Wat komt er op u af als u uw praktijk verkoopt of als u een praktijk wilt aankopen? Wat is een reële overnamesom? Waar is die op gebaseerd en hoe financiert u de aankoop? Planning Vision bekijkt als financiële huisarts hoe uw persoonlijke financiële situatie er integraal gaat uitzien gebaseerd op netto besteedbaar inkomen en hoe u de verkoopopbrengst kunt aanwenden als een financiële buffer voor uw inkomenspositie later, zonder dat dit u fiscaal teveel benadeelt.

Casestudy praktijkovername: Tijdens de masterclass behandelt de adviseur van Alexandré, Mark Paalman, diverse casestudies over praktijkovernames.

Doel van de masterclass: De masterclass geeft u inzicht in een andere manier van kijken naar uw financiële positie.

Planning Vision is het bedrijf van Paul Jansen die in de masterclasses optreedt als de ‘Financiele Huisarts’ met Alexandré in de rol van adviseur / specialist.

Op 25 februari 2019 was het dan zover: de eerste masterclass van Planning Vision als financiële huisarts. Gehouden op het prachtige Landgoed Trompenburg in ‘s-Gravenland (nabij Hilversum).

Met een vijftal leden van het INVK, een mental coach (Kitty van Gemert van Offermans & Van Gemert) en een specialist, estate planner Lars van Marrelo werd om even voor half twee afgetrapt met een interessante rondleiding door het gebouw dat 1672 gebouwd is door admiraal Cornelis Tromp. Daarna werden in de Bloemen Kaemer de deelnemers aan deze masterclass aan elkaar voorgesteld.

Vervolgens nam de financiële huisarts Paul Jansen het woord. Hij schetste eerst hoe Planning Vision ontstaan was; de drijfveer, daarna het concept en last but not least een heldere uitleg van het bucketverhaal. Met hierbij gebruik makend van originele en praktisch toepasbare magneetafbeeldingen.

Daarna kwam Lars van Marrelo aan het woord. Hij werd als estate planner en als specialist binnen het netwerk van de financiële huisarts geintroduceerd. Hij vertelde relevante wetenswaardigheden op het gebied van het goed kunnen plannen van nalatenschappen.

Nog voor de koffiepauze ontstond er een leuke samenspraak over hetgeen zojuist was gepresenteerd.

Na de koffiebreak splitste de groep en werden er enkele casuïstieken besproken. Met als doel het anders denken over financiële advisering van de financiële huisarts en die van een specialist als completair aan elkaar helder te maken met praktijkvoorbeelden.

Tegen half vijf werd deze masterclass afgesloten met een heerlijke en goed verzorgde borrel op de gang, elders in het gebouw.

Terugkijkend op deze dag, is deze financiële huisarts niet ontevreden. Een mooie nieuwe uitdaging om van 1 op 1 klantcontact zijn visie en bovenal het gedragsveranderende ‘anders denkend over financieel advies’ over te brengen naar een grotere achterban.  Zowel voor de DGA, bestuurder als hun medewerkers, dat is niet anders wat hij wil. Zorgplicht heet dat.  Hij gaat met die stap aan de slag. Dat bleek ook uit de ontvangen feedback van de deelnemers.

Op 20 maart a.s. volgt de 2e masterclass ‘met ander gedrag naar financiële rust’. Dan met een andere specialist.

Op 21 mei a.s. volgt de 3e masterclass. Details later.

 

 

Is er leven na het verkopen van mijn onderneming? Wat is mijn onderneming eigenlijk waard? En als ik gestopt ben, waar leef ik dan van? Hoeveel heb ik eigenlijk nodig?

Deze vragen kwamen op toen ik onlangs met een ondernemer in gesprek raakte. Deze ondernemer vroeg zich af hoe lang hij nog met zijn vrouw in hun eigen woning kan blijven wonen, wanneer hij zou stoppen met zijn eigen onderneming. En toen sloeg de onrust toe. Hoe lang kunnen zij eigenlijk hun huidige persoonlijke lifestyle handhaven? Zonder plan, tot jullie 65e zei ik toen…

Dit gesprek deed mij beseffen dat ondernemers eigenlijk geen inzicht hebben in hun huidige persoonlijke uitgaven. Laat staan inzicht in hun financiële situatie na het stoppen met het bedrijf. Maar ook geen goed inzicht hebben in wat hun bedrijf eigenlijk waard is. En of het bedrijf überhaupt verkoopbaar of verkooprijp is.

Daarom besloot ik te gaan samenwerken met een adviseur in bedrijfswaarderingen en overnames voor het MKB. Ik vroeg mij af: stel dat een financiële huisarts nu eens ‘iets’ eerder bij een verkopende ondernemer aan tafel kan zitten. Dan kan het leven na de ‘dood’ financieel geheel inzichtelijk in kaart worden gebracht. En dan kan ook met dit inzicht en overzicht berekend worden wat de minimale verkoopprijs van de onderneming zou moeten zijn. Dat geeft financiële rust. En de kans bestaat dat er eerder een prijs wordt overeengekomen die dichterbij het bod van de koper ligt.

De adviseur met wie ik samenwerk is Piet Wessels van Team Consult. Naast het bijstaan van ondernemers in financieel zwaar weer (bijzonder beheer situaties) is hij regelmatig betrokken als adviseur bij overname processen. Hij kijkt hierbij naar de waarde van de onderneming voor de toekomstige nieuwe eigenaar. Deze heeft alleen geld over voor een overname als hij toegevoegde waarde ziet. Met deze invalshoek helpt Piet ondernemers om hun onderneming verkooprijp te maken. Dit proces kost wel tijd.

De samenwerking tussen financiële huisarts en adviseur geeft rust in het proces. Naast het strijden voor het behalen van de maximale prijs, is er nu ook inzicht in de minimale benodigde prijs. Dit geeft voor de verkopende partij rust, overzicht en houvast tijdens het overname proces.

Is er leven na de ‘dood’? Ja zeker, mits je maar op tijd advies inwint.

Kennismaken met de financiële huisarts van Planning Vision? Of met de adviseur van Team Consult? Mail dan naar [email protected] en/of naar [email protected].

Laat je inspireren door een van hen of een gezamenlijke presentatie bij jou op de zaak of bij jou thuis.
Dit brengt je ongetwijfeld financiële rust!

Paul Jansen                                                                   Piet Wessels

Financiële huisarts bij Planning Vision                   Adviseur bij Team Consult

Oegstgeest                                                                  Oegstgeest

06 46 18 94 06                                                             06 47 13 63 18


Advies over uw vermogen kan zeker zorgen
voor financiële vrijheid vanaf overmorgen

Financiële adviseurs geven u graag advies
De financiële huisarts weet iets heel precies:

uw inkomsten zorgen voor een grotere ‘must’.
U krijgt met hem uw eigen financiële rust

Met een jaarlijkse onderhoudsbeurt houdt u uw auto ‘gezond’ en door te sporten houdt u uw gezondheid op peil. Maar wat doet u eigenlijk voor uw financiële gezondheid? Planning Vision als de financiele huisarts is sinds september 2018 gelieerd aan Affluent Vermogensplatform.

Lees dit artikel en maak kennis met Paul Jansen, geen wealth manager maar wel een financiele huisarts, gelieerd aan Affluent Vermogensplan