De covid-19 crisis. Niemand kan de economische impact nog overzien. Wat we wel weten is dat de economie en met name het MKB tot “nader order” tot stilstand is geroepen en/of vanuit bedrijfsmatig oogpunt heeft moeten besluiten tot stilstand te komen.

Maar het is niet zoals in 2008, u herinnert zich die wellicht nog, die financiële crisis, kort door de bocht gezegd: veroorzaakt door de banken in de hele wereld. Met veel hang- en trekwerk werden de banken overeind gehouden door de centrale banken. De jaren erna zorgde de Europese Centrale Bank, maar ook die in Amerika en in het Oosten, met veel financiële injecties voor een enorme steun aan hun economieën. Er werd bezuinigd, hervormd, gespaard. We konden nog steeds doen wat we wilden, wereldwijd.…

Maar dan wordt het 2020.

Een virus uit China, op zijn reis begonnen op 31 december 2019.
En het is serieus en ongekend. De wereldeconomie dreigt stil te vallen…

De overheden grijpen in en de centrale banken schieten met heel groot geschut te hulp. De banken schieten van kleur, krijgen de kans om hun gezicht te verbeteren. Zij krijgen veel middelen ter beschikking om ondernemend Nederland te helpen overleven. Met kredietverlening. Op voorwaarden. En op een laagdrempelige manier, werd gezegd….

Wij zien echter een andere ontwikkeling.

Er wordt gevraagd naar cijfers over uw verleden, natuurlijk.
Maar ook wat u van de rest van 2020 verwacht.
En belangrijk: wat verwacht u per maand in 2020 aan kasgeld nodig te hebben?
En laat deze cijfers beoordelen door een onafhankelijke derde persoon….

Taco Hendriksz (Baeknet) en Paul Jansen (Planning Vision) slaan de handen ineen.
Zij zijn deze derde persoon voor u. Onze ruime ervaring met familie- en MKB bedrijven stellen
ons in staat om u snel en direct bij te staan bij uw financieringsaanvraag.

  • Wij leveren een model met de historische gegevens vanaf 2017;
  • De balans en verlies- en winstrekening worden hieraan gekoppeld;
  • Wij leveren een liquiditeitsprognose per maand voor de maanden april-dec 2020;
  • Wij geven een onafhankelijke toelichting op de cijfers.

Met een bewezen effectief model kunnen wij voor u binnen 1 week de aanvraag indienen.

Kijk voor meer informatie en onze laagdrempelige tarifering op  www.hulpbijfinancieringsaanvraag.nl
Deze website is in no time ontwikkeld door Marleen Bosch, www.marleenbosch.nl/design/
Super bedankt!

Alleen samen komen we hier doorheen, wij staan voor u klaar!

Taco Hendriksz 06 46 43 43 01                                Paul Jansen  06 46 18 94 06

Coronavirus. Wat te doen met uw beleggingen?

Waarom schrijf ik deze blogs? Ik zou willen geloven dat ik een hoop entertainment en ontroering in uw leven breng met deze verhalen. Maar, ik ben een realist, dus dat zal het waarschijnlijk niet helemaal teweeg brengen.

Waarom dan wel? Als u mijn blogs een beetje volgt, dan heeft u vast gemerkt dat ‘gedragscoaching’ de rode draad voert. De meeste slechte beleggingsresultaten worden namelijk veroorzaakt door verkeerde emotionele keuzes. Mijn rol is daarom om klanten te coachen naar het halen van hun doel. En met name in onrustige tijden, privé maar dus ook bij onrust in de wereld, zorg ik dat zij op het juiste pad blijven.

Overleden mensen hebben betere beleggingsresultaten dan u
Dus. Het coronavirus. De beurs kan ik niet voorspellen, maar ik durf wél met 100% zekerheid te zeggen dat u over dit virus heeft gehoord. De impact op de Chinese economie is groot zoals u zult verwachten. Eind januari 2020 zorgde het virus ervoor dat de AEX met zo’n 2,5 procent zakte. Dit maakt veel beleggers onrustig. En wat doen beleggers die geen goede begeleiding hebben? Juist. Zij maken verkeerde keuzes. Ze verkopen hun aandelen op lage koersen. En trekt de markt weer aan? Dan kopen ze weer bij. Op hoge koersen. Hierdoor maken ze dus veel kosten en verliezen ze rendement.

Vermogensbeheerder Fidelity zag dit gedrag bij hun eigen klanten. In 2013 deden ze onderzoek naar de beleggingsprestaties van hun klanten. Wat bleek? Klanten die dood waren of simpelweg waren vergeten dat ze een beleggingsrekening hadden, haalden betere beleggingsresultaten dan actieve beleggers. Een bijzondere constatering.

Mijn advies
Uiteraard adviseer ik u niet om direct dood neer te vallen, maar vergeten dat u belegt? Een absolute aanrader! Ook al bleek later dat het onderzoek van Fidelity niet waar was, hun boodschap klopt; oogjes dicht, snaveltjes.. naja.. toe.

Als adviseur vliegen de statistieken mij nu om de oren. Vergelijkingen met de uitbraak van SARS of Ebola. Wat was de impact van het virus? Hoe herstelde de economieën zich toen? Enzovoorts, enzovoorts.

Hebben we iets aan die informatie? Nee. U belegt voor de lange termijn en u heeft een duidelijk doel voor ogen. Houd dat doel vast en mijd ondertussen dit soort nieuws.

Heeft u hier vragen over? Of wilt u hierover in gesprek? Neem contact op met [email protected] of 0646189406.

De laatste decennia is door de babyboomgeneratie een enorm vermogen opgebouwd. Door stijgende welvaart en oplopende huizenprijzen heeft deze generatie het meeste vermogen ooit.

Goede beursresultaten en prima pensioenregelingen zorgen dat op termijn een enorme overdracht van vermogen gaat plaatsvinden.
De meeste mensen willen dit natuurlijk goed regelen. Maar hoe?

Er is een probleem
We praten nauwelijks over geld in de familie. Dit is een probleem, want het geld gaat uiteindelijk echt van de ene generatie naar de volgende. Of je dit nu wilt of niet. Door het niet te bespreken ontstaan vaak onnodige situaties. Onderzoek uit de VS laat zien dat een derde van de mensen die een grote erfenis ontvangt binnen twee jaar schulden heeft. En 70% van de erfenissen bereikt uiteindelijk de kleinkinderen niet. Kort gezegd; de ontvangers worden vaak overvallen door het vermogen dat ze krijgen en geven het te snel uit.

Een stil probleem
Daarnaast kan de huidige generatie een groot deel van het vermogen niet gebruiken. Een grote groep ‘ouderen’ heeft het geld namelijk op een spaarrekening staan en dat kost per €10.000 zomaar €200 tot €300 per jaar aan koopkracht. Na een jaar of 10 is die €10.000 dus gedaald naar €7.000 tot €8.000. Stel je eens voor als dat bedrag groter is… Erg zonde, want de volgende generatie heeft het geld niet direct nodig en de koopkracht moet wel in stand blijven. Dit is een probleem dat niet direct voelbaar en zelfs zichtbaar is, maar het is dus echt belangrijk om na te denken hoe je dit kapitaal beschermt.

Het belang van financiële planning neemt in mijn ogen toe. Dit kan simpelweg het voeren van gesprekken over geld betekenen. Samen met je familie. Met een onafhankelijk persoon praat het een stuk makkelijker en daarbij krijg je een onderbouwd plan, waarbij het zowel fiscaal als financieel goed geregeld wordt.

Een gesprek zorgt ook voor andere voordelen:

Waarde van geld wordt duidelijk

Het gesprek over de erfenis op je sterfbed voeren? Niet verstandig (geloof me, het gebeurt). Het is goed om met je familie te praten over wat geld voor jou betekent en hoe jij als ouder vindt dat er mee om gegaan moet worden. Geef aan hoe de volgende generaties het geld kunnen besteden. Of dit alleen aan vakanties is of aan het helpen van de kinderen maakt natuurlijk niet uit. Help je kinderen en kleinkinderen door je wensen te delen.

 

Financieel inzicht ontstaat

Bespreek met je kinderen (en kleinkinderen) welk bedrag mogelijk hun kant op komt. Hoe vind jij dat zij hiermee moeten omgaan? Bereid ze voor als het bedrag significant is en betrek ze erbij door eerder te schenken of door samen te bespreken hoe het geld gebruikt kan worden.
Op deze manier verklein je de kans dat een grote nalatenschap tot problemen leidt.

Het kapitaal kan in stand blijven

Als het vermogen dusdanig groot, is het verstandig een manier te verzinnen om de waarde in stand te houden. Door de lage spaarrente, hogere inflatie en belasting gaat de koopkracht van spaargeld snel achteruit. Het verdunnen van het familiekapitaal gaat dan onnodig snel. Een goed financieel plan geeft rust en inzicht en zorgt dat een deel van het vermogen mogelijk belegd kan worden of geïnvesteerd mag worden in vastgoed. Ook kan blijken dat je nu al een deel kunt schenken aan kinderen en kleinkinderen, zonder zelf financiële problemen te krijgen.

Het maakt niet uit of het bedrag groot of klein is. Ik vind dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om zorgvuldig om te gaan met je vermogen. Soms is generaties lang vermogen opgebouwd of is door hard werken een kapitaal gespaard. Dit vraagt om een gedegen plan voor de toekomst.

Ik help je graag bij het gesprek over geld tussen de verschillende generaties en bij het opstellen van een onderbouwd financieel plan voor de familie.

Wat hebt u geregeld mocht u iets overkomen?

Staat u er wel eens bij stil wat er gebeurt met uw omgeving en onderneming als u er plotseling niet meer bent?
Een ernstige ziekte of treurig en fataal ongeval.
Ja zegt u, ik heb een testament, mijn accountant kent de situatie, mijn managers weten wel hoe het bedrijf functioneert.

Maar is uw bedrijf niet erg afhankelijk van u als DGA?

Hoe zijn de praktische zaken geregeld zoals toegang tot het betalingsverkeer, tekeningsbevoegdheden, wie beschikt (kent) over de paswoorden, hoe lopen de afspraken waar u persoonlijk bij betrokken bent?
Weten uw naasten wel wat er gedaan moet worden als u uitvalt en niet meer aanspreekbaar bent?

Hoe zijn dan de afspraken geregeld met uw aandeelhouders, uw familiestatuut?
Welke bedrijfsbeslissingen, bankzaken, verzekeringen, opvolgingskwesties, contact met uw dienstverleners, klanten, leveranciers en afnemers blijven liggen als u er niet bent? Wie vervangt voor korte of langere termijn?

Kortom wat zijn de gevolgen als u plotseling wegvalt? Hebt u daarvoor een plan?

Zet u dat aan het denken en vindt u dat daar wat aan gedaan moet worden?

Wij hebben een opzet ontwikkeld dat u helpt om dit alles in beeld te brengen: u maakt uw eigen calamiteitenplan.
In vertrouwen natuurlijk, want niemand zit te wachten op datgene waarvan u hoopt dat niet gaat gebeuren.

En u bent natuurlijk niet de ondernemer die denkt dat regel ik morgen wel.

U realiseert zich namelijk dat u een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor uw gezinsleden, voor uw medewerkers en voor belanghebbenden bij uw bedrijf.

Mogen we daar eens met u over praten?

Mail naar [email protected] of bel naar Planning Vision 06 46189406 voor een eerste gesprek over dit calamiteitenplan.

Het stelt u gerust.

 

Elke eerste maandagavond van de maand is een podcast van deze financiele huisarts te beluisteren.

Op Westbusiness Radio, tussen 19.00 en 20.00 uur.

De onderstaande podcast is van maandag 4 november 2019

In mijn praktijk als financiële huisarts spreek ik ook mensen die naar een volgende eigen woning willen verhuizen.
Ik reken dan hun eerst hele financiële positie door en stel uiteraard de juiste vragen.
Want iedere situatie is immers uniek, iedereen heeft een eigen leefstijl.

Steeds vaker kom ik ook private lease tegen.
Zo sprak ik Maarten onlangs. Hij vertelde mij trots dat hij sinds kort in een nieuwe auto rijdt voor een vast bedrag per maand.
Hij had berekend dat hij met private lease zelfs goedkoper uit was in vergelijking met het kopen van een auto.

Ik vertelde hem dat Private lease ook een aantal nadelen kent.
Maarten was namelijk niet op de hoogte van de impact van zijn private leasecontract op de maximale hypotheekverstrekking.
Dat was voor hem een koude douche.

Maarten zal niet de enige zijn met een private leasecontract.
Het aantal private leasecontracten is de laatste jaren enorm gegroeid. Het aantal van dergelijke contracten lag eind 2018 boven de 150.000. Met een maandlast van tussen de €200 en €300.

Terug naar Maarten. Ik laat u de impact van een leasecontract zien aan de hand zijn situatie.

Eerst de situatie zonder private leasecontract.
Maarten (hij is 45 jaar) heeft een bruto jaarinkomen van €40.000.
Hij heeft geen leningen of andere verplichtingen die zijn maximale leencapaciteit beperken.
Hij kan op basis van zijn inkomen een hypotheek krijgen van afgerond €185.000 bij
een rente van 10 jaar vast tegen 1,63%.

Nu heeft Maarten wel eerder een private leasecontract afgesloten.
Hij leaset een Volkswagen Polo gedurende 60 maanden waarmee hij 10.000 km per jaar gaat rijden. Hiervoor betaalt hij €284 per maand. De totale lening bedraagt nu 60 maanden x €284 = €17.000.
Hiervan wordt 65%, dat is €11.000, meegenomen als lening en 35% als onderhoudskosten.
Van de lening van €11.000, wordt 2% in mindering gebracht op de maximale maandelijkse financieringscapaciteit.

Wanneer ik rekening houd met het private leasecontract wordt de maximale hypothecaire lening van Maarten (afgerond) € 122.000.

Maarten kan dus bijna €63.000 (€185.000 -/- €122.000) minder hypotheek krijgen!
Inderdaad een koude douche voor hem.

Nu ervaart Maarten de consequenties van de maandlast van zijn private leasecontract. Hij gaat onderzoeken of de mogelijkheid bestaat om het leasecontract ‘open te breken’. Ik heb hem gezegd dat hier mogelijk hoge kosten aan verbonden zijn die ook afhankelijk zijn van de restantduur van zijn contract.

Voor Maarten is mijn advisering net te laat gekomen. Maar een volgende eigen woning staat nog steeds hoog boven aan zijn wensenlijstje. Hij vraagt mij met hem te gaan berekenen wat zijn leefstijl eigenlijk kost.

En zo gaat Maarten met mij kijken naar andere, in zijn persoonlijke leefstijl passende mogelijkheden om toch te kunnen verhuizen naar een volgende eigen woning. Een mogelijkheid kan zijn een aanvulling vanuit zijn familie.
Daar zal mijn volgende podcast over gaan.

 

 

Nederlanders zijn financieel grieperig. De cijfers spreken voor zich. Uit een onderzoek van Allianz (2017) blijkt dat volwassenen te weinig kennis hebben van financiële producten. En dus de financiële risico’s niet goed inschatten. We weten allemaal hoe dit komt.

De communicatie door financiële specialisten is nodeloos ingewikkeld. Vaak raken we het overzicht kwijt. En toch nemen we belangrijke financiële beslissingen die een enorme impact kunnen hebben op ons besteedbaar inkomen. Dat zorgt voor financiële stress en hierdoor worden we financieel grieperig.

De pijn is groot. We geven een flinke som geld uit aan financiële producten die niet in onze situatie passend zijn of een slecht rendement maken. Een stevige som geld waar we ook een hoop andere leuke en nuttige dingen mee zouden kunnen doen.

Maar er is ook goed nieuws. Financiële ongezondheid en de daarmee samenhangende kosten zijn voor een belangrijk deel vermijdbaar als we andere keuzes zouden maken. Als individu, als samenleving en als financiële wereld. Onze eigen financiële leefstijl als uitgangspunt nemen, kost minder lijden en euro’s, als we serieus werk maken van een juiste diagnose, een passend financieel behandelplan en de juiste recepten om te leven zoals we willen,.

Een klein, maar groeiend aantal financiële huisartsen laat zien dat het kan: geen producten maar een passend recept en jaar in jaar uit monitoren. Anders gezegd: @andersadviseren. Ze zetten uw financiële leefstijl in als medicijn om weer financiële rust te krijgen,

In de praktijk zien financiële huisartsen aansprekende voorbeelden. Wat te denken van de psychiater die al jarenlang geen overzicht had van zijn eigen financiële positie, daar erg behoefte aan had en nu na twee jaar monitoren een levensbelangrijk besluit neemt, waarbij de financiële rust een doorslaggevende rol heeft gespeeld. Of het oudere ondernemersechtpaar dat zich afvroeg of ze nog wel in hun eigen woning konden blijven wonen, ook over vijftien jaar na nu. Financieel overzicht en inzicht leidde tot uitzicht en dus financiële rust. Nee, niet door ingewikkelde producten, maar door simpelweg heel gericht een eerst diagnose uit te voeren, met het juiste recept te behandelen en jaar in jaar uit te monitoren.

Nederland is er klaar voor. De eigen financiële leefstijl als medicijn staat volop in de belangstelling van financiële huisartsen. In het belang van vermogensbeheerders, accountants en niet in de laatste plaats van de grieperige klanten. Steeds meer mensen nemen regie over hun eigen financiën. Zij nemen geen genoegen met elk jaar een financieel kwaaltje erbij. Zij willen hun financiële positie omkeren.

Een aantal financiële pioniers loopt voorop. Zoals de financiële huisarts van Planning Vision in Oegstgeest. Met het hele land als werkterrein. Passende recepten zijn ook speerpunt van Planning Vision. Advies op basis van netto besteedbaar inkomen, met het vermogen als middel. Gewoon met gezond verstand en oprecht met u in gesprek blijven.

En ook voor financiële huisartsen is de stap niet groot. Met een financieel behandelplan in de hand wordt de klant begeleid naar bijvoorbeeld de vermogensbeheerder, naar de fiscalist, naar de notaris. Of naar de bank mét een plan, dat voelt misschien nog wat onwennig, maar past bij de nuchtere inslag van deze financiële huisarts.

De Nederlandse financiële sector is er nog niet op ingericht. In opleidingen valt een wereld te winnen. De meeste studenten krijgen nog geen opleiding tot financiële huisarts. Ze worden volop onderwezen in bijvoorbeeld het adviseren van financiële producten en fiscale constructies, maar het eerste producten-afbouwprotocol moet nog uitgevonden worden.

En het kan anders. Als we maar willen. Het perspectief is wenkend, de bereidheid is er en de kennis is voldoende om mee aan de slag te gaan. De kunst is het te gaan doen. Over 5 tot 10 jaar zullen we het volstrekt normaal vinden dat uw financiële leefstijl als medicijn de eerste keus behandeling is bij tal van chronische financiële aandoeningen. Laten we hier als Nederland ook koploper in worden en er ons voordeel mee doen. Voor het individu en de samenleving, voor onze financiële rust en onze gezondheid.

Uw eigen financiele leefstijl als medicijn heeft de toekomst.

Wilt u een eerste Quick Scan? Ervaar het unieke 5 stappenplan van Planning Vision, financiele huisarts,

mail naar [email protected], of bel 0646189406 of skype naar paul.jansen62

 

 

U heeft een degelijk opgebouwde huisartsenpraktijk en u bent inmiddels tegen de 60. Wat zal de overdracht van mijn praktijk gaan opbrengen? Eerst maar eens een koper vinden. Hierbij kan Alexandré Finance vast aan meewerken. In privé heeft u een bescheiden vermogen opgebouwd. Maar de verkoopopbrengst zorgt voor het echte goede oude dag, zonder financiële zorgen. Toch?

Opbrengst praktijkverkoop vaak onvoldoende

Helaas voor u is de waarheid minder voorspoedig. Een klein vermogen in privé heeft u wellicht, maar zonder aanvullende pensioeninkomsten, kunt u uw levensstijl niet voortzetten. Objectief en waardevol advies bij de verkoop van uw praktijk is in uw eigen belang. Zo zorgt u voor extra financiële ruimte. Hoedt u voor adviseurs die uw praktijk lager waarderen dan de inzet die het u gekost heeft. Uw praktijk gaat voor een veel te lage prijs naar degene die uw praktijk wil overnemen. Uw jarenlange inspanningen, uw zorgvuldig opgebouwde patiëntenbestand, deze worden niet tegen een passende opbrengst gewaardeerd.

Dag, onbezorgde oudedag

Financiële zorgen zijn na de verkoop nog niet verdwenen. Doorwerken dan maar, bijvoorbeeld met waarnemen? U kunt dan uw woonlasten nog dragen, maar voor leuke dingen met bijvoorbeeld de kleinkinderen doen, is er niet bij. Dag, onbezorgde oudedag!

Plan uw financiën op tijd!          

Nu beginnen met het inzicht krijgen van uw pensioen en vermogen. Denk aan het aflossen van de hypotheek, welke verzekeringen heeft u allemaal afgesloten? Zorg ervoor dat niet alleen uw praktijk uw oudedagsvoorziening is. Maar hoe pakt u dit aan?

Advies met nieuw inzicht

Zoals gezegd werk ik, Paul Jansen, als extern adviseur samen met Alexandré Finance. Als financiële huisarts houd ik uw financiële situatie tegen het licht en bied u nieuwe inzichten. Uw financiële situatie van dit moment bekijken, daar waar nodig is ‘oplappen’ en herstellen, vandaar de passende term financiële huisarts.

De expert op het gebied van financiële planning met een objectieve insteek. Gebaseerd op uw persoonlijke leefstijl. Rekening houdend met uw wensen. Eerst een kop koffie om kennis te maken. Dan een quick scan: u krijgt een helder beeld hoe het nu is. Daarna een financieel behandelplan met hierin verwerkt uw wensen en doelstellingen en advies op maat. Een financieel behandelplan geeft dan inzicht + overzicht = uitzicht. Zo zorgt u voor een mooie oudedag en kunt u de dingen blijven doen die passen bij uw eigen leefstijl, zonder de angst om ooit zonder geld te komen te zitten. Dat heet financiële rust.

Bel of mail gerust eens voor een eerste kennismaking.

www.planningvision.nl

Endegeesterstraatweg 9

2342 AJ Oegstgeest

[email protected]

06 46189406

Een deel van mijn taak als financiële huisarts van Planning Vision is het begeleiden van Jeroen bij financiële beslissingen in privé. De consultant van TeamConsult adviseert op alle terreinen van zijn onderneming en als ondernemer. Jeroen vindt het belangrijk om de juiste keuze te maken. Hij huurde al jaren een appartement. Maar, net als de rest van Nederland, kreeg hij mee dat de hypotheekrente erg laag is. Een hele gunstige tijd om te kopen dus! Jeroen wilde snel handelen.

Een oorzaak van het slechte pensioen van Jeroen
Ik snap Jeroen heel goed. Het is op dat moment ook belangrijk om zekerheid te krijgen over de hypotheek. Dus, hij kocht het huis. Jeroen is blij, want hij heeft direct resultaat en het bezorgt hem een direct geluksgevoel. Hij wordt mentaal ‘beloond’. En dat is misschien wel de belangrijkste oorzaak van het slechte pensioen dat hij opbouwt.

Stoppen met zijn onderneming ligt nog zó ver in de toekomst voor Jeroen, dat hij daar geen gevoel bij heeft. Uit neurologisch onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat het brein van jongeren geen onderscheid maakt tussen de ouderen (die ze zelf ooit worden) en volstrekte vreemden. Als ze dachten aan ‘sparen voor als ik oud ben’, vertoonden ze dezelfde hersenreactie als bij de gedachte ‘geld geven aan een onbekende’. De juiste keuzes maken voor de korte termijn doet Jeroen dus wel. Maar nú extra sparen voor zijn oude dag levert eerder een gevoel van straf op dan een gevoel van beloning.

Wat is het gevolg?
Door niets te doen verdwijnt het probleem natuurlijk niet. Het pensioenprobleem van Jeroen groeit met het jaar. Elk jaar dat hij minder heeft om op te bouwen, wordt het duurder om zijn pensioen goed te regelen. Ik leg dit graag simpel uit.

Stel je kunt €100 missen en wilt dit voor 10 of 20 jaar wegzetten. Je jaarlijkse opbrengst is 2% in beide gevallen.

Heb je meer na 10 jaar of na 20 jaar?

Wat een simpele vraag. Ik hoor het je denken. Het antwoord is natuurlijk 20 jaar. Na 10 jaar ontvang je €122 en na 20 jaar krijg je €149. Aanmerkelijk meer dus.

Maar, stel dat je het bedrag dat je na 20 jaar opbouwt al na 10 jaar wilt ontvangen. Wat moet je doen?

Je hebt twee oplossingen. Als eerste kun je een hoger rendement nastreven. De tweede oplossing is dat je meer (dan €100) kunt inleggen.

Het probleem met de eerste oplossing is dat een hoger rendement meer risico betekent. Je moet in dit voorbeeld je rendement verdubbelen naar 4,09% om hetzelfde bedrag te bereiken. Dit kan nadelig uitpakken op korte termijn. Want meer risico betekent meer schommeling van je rendement.

De tweede oplossing is makkelijker, maar kost je wel veel meer geld dan die €100. Je moet 22% meer inleggen (€122) om hetzelfde te bereiken.

Hoe minder tijd je hebt om pensioen op te bouwen, hoe drastischer de oplossingen natuurlijk (moeten) worden.

De oplossing
Ik probeer Jeroen stil te laten staan bij zijn toekomst. Uit onderzoek blijkt dat drie op de vijf Nederlanders geen geld opzij zetten voor hun pensioen. Daarnaast schatten de huidige dertigers hun pensioen nogal verkeerd in. Ze denken dat ze op hun 69e al met pensioen kunnen gaan, terwijl dit waarschijnlijk op hun 71e gaat zijn. Mijn taak als financiële huisarts is om Jeroen te helpen. Niet alleen nu, maar juist ook later. Ik weet zeker dat Jeroen een onbezorgde oude dag wil hebben. Hij moet er dan wel wat voor doen!

Maar er is goed nieuws. Want als je er mee aan de slag gaat kun je prima de mogelijke tekorten opvullen. Want ik bespreek niet alleen pensioen, maar ook zorguitgaven, de mogelijke studie van de kinderen en allerlei andere omstandigheden die zich kunnen voordoen. Met een financieel behandelplan laat je niets aan het toeval over. Je weet wat je te besteden hebt. Nu, maar ook later!

Jeroen is inmiddels serieus geworden over zijn toekomst. Dat gun ik hem van harte. Ik werk overigens alleen samen met mensen die hun (financiële) toekomst serieus nemen. Hen kan ik namelijk pas écht goed helpen.

Wil je weten of je er in privé en/of zakelijk goed voorstaat? Nu en in de toekomst? Neem vrijblijvend contact met ons op. Met de financiële huisarts van Planning Vision? Of met Teamconsult? Mail dan naar [email protected] en/of naar [email protected] .

Paul Jansen                                                                   Piet Wessels

Financiële huisarts bij Planning Vision                   Consultant bij TeamConsult

Oegstgeest                                                                    Oegstgeest

06 46 18 94 06                                                             06 47136318

De eenzame ondernemer

Ondernemen is vaak eenzaam. Met wie deel je je ideeën? Met wie deel je je zorgen? Zowel voor je bedrijf als voor je persoonlijke ambities en situatie. Intern vind je niet altijd de goede sparringpartners en met collega-ondernemers deel je ook niet alles.

Ondernemers worden geacht visie te hebben, altijd de kartrekker te zijn, verantwoordelijkheid te nemen, knopen door te hakken. Maar tegelijkertijd zijn ondernemers ook gewoon mensen. Mensen met zorgen en onzekerheden. Iedereen kijkt naar hen: de organisatie, de bank, leveranciers, klanten, collega-ondernemers…. En iedereen zoekt naar antwoorden en beslissingen van de ondernemer. Gelukkit zijn ondernemers niet voor niets ondernemer geworden: ze bruisen van de ideeën en zien overal kansen. Maar ook ondernemers hebben behoefte om te klankborden.

Een goed klankbord neemt het stuur niet over, maar stelt de juiste kritische vragen. Vragen die management, personeel, zakenvrienden, accountant, bank etc. vaak niet durven te stellen.

Een raad van commissarissen is niet voor iedere onderneming geschikt. En ook een raad van advies (RvC light) vinden ondernemers maar gedoe.

Maar probeer dan een adviseur te vinden die op strategisch niveau mee kan praten en oog heeft voor de onderneming, maar ook voor de ondernemer.

Voorbeeld: past de onderneming nog bij de ondernemer? Heeft de ondernemer nog plezier in het ondernemer of voelt hij/zij zich meer een manager en gebonden door het keurslijf van de onderneming dat in de loop der jaren ontstaan is?

Al 17 jaar spar ik op strategisch niveau met ondernemers: over hun bedrijf, maar ook over hun persoonlijke ambities. Ik hanteer hierbij een aantal filosofieën, zoals eerst het doel dan de route, de lifecycle van bedrijven, de ROE en focus. Onderwerpen welke ik in toekomstige bijdragen verder zal toelichten.

Sinds kort werk ik samen met Paul Jansen, financiële huisarts bij Planning Vision. Hij kijkt met de ondernemer naar de financiële privé situatie: als financiële huisarts zorgt hij weer voor financiële rust voor de ondernemer die voor een financiële beslissing staat, Eerst een diagnose van de huidige financiële positie en rekening houdend met de eigen lifestyle van de ondernemer. Dan een behandelplan waarbij het netto besteedbare inkomen het meest belangrijke medicijn is voor de financiële rust. Jaarlijks wordt de financiële positie gemonitord en waar nodig bijgesteld naar de nieuwe wensen.

Persoonlijk kennismaken met de adviseur van Team Consult of de financiële huisarts van Planning Vision? Mail dan naar [email protected] en/of naar  [email protected].

Piet Wessels                                                                 Paul Jansen

Adviseur bij Team Consult                                        Financiële huisarts bij Planning Vision

Oegstgeest                                                                    Oegstgeest

06 – 47 13 63 18                                                           06 – 46 18 94 06

Planning Vision en Alexandré adviseren bij Masterclasses ‘met vernieuwend inzicht naar financiële rust’ voor zorgverleners

In samenwerking met Paul Jansen, Financiële huisarts bij Planning Vision, adviseert Alexandré op 20 maart bij de masterclass over praktijkovernames. De masterclasses zijn een initiatief van Planning Vision en vinden plaats op landgoed Trompenburg in ’s-Gravenland en zijn bedoeld voor leden van het INVK (Nederlands Instituut voor Kennisoverdracht) die ‘financiële rust’ willen in hun eigen onderneming of leven. Rust die tot stand komt als de ondernemer inzicht krijgt in de invloed van (gedrags)verandering op hun financiële gezondheid.  Financiële gezondheid is slechts een momentopname, die onderhevig is aan veranderingen (inkomen, persoonlijke situatie, regelgeving etc). Zonder monitoring van de financiële positie kunnen ontwikkelingen de situatie behoorlijk veranderen.

Financiële rust bij praktijkovernames

Alexandré geeft als specialist bij praktijkovernames advies over veranderingen in uw financiële situatie bij ver- of aankoop van een praktijk.  Wat komt er op u af als u uw praktijk verkoopt of als u een praktijk wilt aankopen? Wat is een reële overnamesom? Waar is die op gebaseerd en hoe financiert u de aankoop? Planning Vision bekijkt als financiële huisarts hoe uw persoonlijke financiële situatie er integraal gaat uitzien gebaseerd op netto besteedbaar inkomen en hoe u de verkoopopbrengst kunt aanwenden als een financiële buffer voor uw inkomenspositie later, zonder dat dit u fiscaal teveel benadeelt.

Casestudy praktijkovername: Tijdens de masterclass behandelt de adviseur van Alexandré, Mark Paalman, diverse casestudies over praktijkovernames.

Doel van de masterclass: De masterclass geeft u inzicht in een andere manier van kijken naar uw financiële positie.

Planning Vision is het bedrijf van Paul Jansen die in de masterclasses optreedt als de ‘Financiele Huisarts’ met Alexandré in de rol van adviseur / specialist.